מדיניות פרטיות

מאחר שסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר) (להלן: "המכללה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובדפי הנחיתה השונים שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), החליטה המכללה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המכללה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת המכללה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. אנו ממליצים לך לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסת לשני המינים באופן שווה.

המידע שנאסף בעת השימוש באתר

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי ואותו אתה מוסר ביודעין (כלומר: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תחומי התעניינות, אישור/אי אישור בקשר לקבל תכנים ומידע שיווקי מהמכללה, כתיבת הערות (טקסט חופשי),מוצרים ושירותים שרכשת וכיו"ב. כאמור, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר (כדוגמת הרשמה לאירועים וימי עיון שונים, יצירת קשר, ביצוע תשלומים וכיוב'). אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.

חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, אשר נאסף באופן אוטומטי. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, פרטי מערכת ההפעלה והדפדפן בהם אתה משתמש ועוד. מידע זה נאגר במחשבי המכללה ומשמש אותה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים בכל הנוגע לפעילות באתר.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לפעילויות (כגון ימי עיון) ושירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם או פרטים לשימוש קהיליית המכללה (כגון: פניות למחלקת המחשוב, מזכירות אקדמית, מנהל סטודנטים), נאסף מידע נוסף אשר רלוונטי למהות הפנייה של המשתמש באתר. לרבות, לעיתים, מספר תעודת זהות.

כאמור, אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.

ביצוע תשלומים

במקרים בהם המשתמשים באתר מעוניינים לבצע תשלומים באמצעות האתר (כגון: עבור כנסים, שירותי מנהל לומדים וכתבי עת), אתר המכללה מעביר את המשתמשים לביצוע התשלום בשרת/ים מאובטח/ים. הנתונים שנאספו בשרתים המאובטחים אינם נשמרים בשרת של אתר המכללה אלא נשמרים באותם שרתים מאובטחים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר .
  • לאפשר יצירת קשר בין המשתמשים באתר לבין המכללה ולהיפך.

· לספק למשמש מידע אודות המכללה, תכניות הלימוד בה ואירועים המתרחשים מעת לעת.

· לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר.

· לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.

· משלוח מידע בדבר שירותי המכללה וכן מידע שיווקי לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

  • לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר.

· לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטית זו או בתנאי השימוש של איזה מן השירותים באתר.

דיוור ישיר אלקטרוני

המכללה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי.

בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

המכללה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

המכללה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

· אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;

· בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין המכללה שתחייב חשיפת פרטיך;

· אם תפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באתר או בקשר איתו פעולות שבניגוד לדין;

· אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

· אם המכללה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

· בכל מקרה בו נסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

Cookies

אתר המכללה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) וכן בשירותיGoogle analytics שמשתמש אף הוא ב"עוגיות", לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

המכללה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המכללה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע ולמחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

כל משתמש אשר מעוניין לשנות, למחוק פרטי מידע אישי או להסיר לחלוטין את עצמו מרשימות התפוצה של המכללה מוזמן לפנות לדואר אלקטרוני smkb@smkb.ac.il

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות היא מסמך שייתכן שישתנה מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בתקנון האתר.